چندی ست خو گرفته دلم با ندیدنت؛ عمری نمانده است،الهی ببینمت...
 
 
 
 
   
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان